TẠI SAO TTP TIẾN TUẤN LUÔN THU HÚT VÀ GIỮ CHÂN NHÂN TÀI?

Tại Tiến Tuấn, chúng tôi quan tâm tới Gắn Kết Đội Ngũ và Phát Triển Con Người.
Bên cạnh tri thức, kỹ năng, hoạt động xây dựng hệ thống, nhân sự tại Tiến Tuấn thường xuyên được huấn luyện thông qua các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, gần đây nhất là chương trình đào tạo "Xây dựng chiến lược, phát triển đội ngũ" do Action Coach – Mỹ thực hiện.
Niềm tin, sự gắn kết, tinh thần trách nhiệm, sẽ là động lực đưa con thuyền Tiến Tuấn ngày càng vươn xa.
Sự máu lửa, tinh thần quyết tâm của nhân sự tại Tiến Tuấn
Người CEO tâm huyết với ngành chế tạo máy dược phẩm Việt Nam
Tập thể thiết bị dược phẩm TTP Tiến Tuấn
Writter: Thomas